Новини

Начало на ХИХТ в България

България вече е част от страните , където на пациентите с перитонеална карциноматоза , може да бъде предложено съвременно лечение.