Новини

Начало на ХИХТ в България

21.05.2015

България вече е част от страните , където на пациентите с перитонеална карциноматоза , може да бъде предложено съвременно лечение.

 
 
Екипът от хирургична клиника на МБАЛ "Еврохоспитал " , град Пловдив  даде начало на програма за превенция и лечение на перитонеална карциноматоза.
Програмата е базирана на съвременните схващани за лечение на тази специфична локализация на метастатичната болест произтичаща от тумори на коремните органи.
Лечението включва оперативна интервенция и интраоперативна хипертермална химиотерапия ( Hyperthermic Intraperitoneal Chemotherapy - HIPEC ).
 
Първите пациенти успешно преминаха процедурата и вече са изписани.