Какво представлява Цитроредукция+Хипертермална Интраперитонеална Химиотерапия (ХИХТ)

Циторедуктивна хирургия

Циторедукция е голяма операция и се извършва под обща анестезия.
Средно  оперативно време (включително перфузия) е 6-10 часа.
След операцията, всички пациенти се настаняват  в интензивното отделение за 2-5 дни.
Средният болничен престой е 3-4 седмици.

 

Целта на циторедуктивната  операцията е да се премахнат всички тумори и метастатични огнища  от коремната кухина, с цел ефективно да се достави хипертермална химиотерапия интраперитонеално (ХИХТ).

 
Циторедуктивна хирургия-техника
 
  • Голям надлъжен разрез  се прави по предна коремна стена.
  • Перитонеумът се отстранява от  коремната стена при по-екстензивно ангажиране.
  • Всички видими и осезаеми туморни депозити се отстраняват.
  • Органи ангажирани  от тумори се изрязват, само ако няма друг избор.
  • Корема и таза са внимателно инспектирани отново .
  • Извършва се ХИХТ.