ХИХТ протокол

Режим 1

Митомицин С.
Доза при ХИХТ  е 30 мг/м2  , при пациенти с повишен периоперативен риск дозата се редуцира на половина. При достигане на 41-42 градуса по Цезлий се добавя  ½ от изчислената доза, като през 30 минути се добавя по ¼. Общо за ХИХТ 90 минути.

Температурата на разтвора за лаваж не трябва да надвишава 43 градуса по Целзий.
 
Режим 2

Цисплатин.
Доза за 50 мг/м2 в конмбинация с доксорубицин 15 мг/м2. При достигане на 41-42 градуса по Цезлий се добавя  изчислената доза за 30 минути.

Температурата на разтвора за лаваж не трябва да надвишава 43 градуса по Целзий.
При двата режима разтвора за лаваж  е 1.36% дестроза разтвор за перитонеална диализа.