Хирургия на стомах
Има няколко вида тумори засягащи стомаха. Най-често срещаният тип тумори, засягащи стомаха и връзката между хранопровода и стомаха: гастро-езофагеална връзка (ГЕВ), е аденокарцином. Пациентите с диагноза аденокарцином на стомаха или ГЕВ са посочени в повечето случаи на хирургична терапия.
 
На пациенти с локализирано заболяване ще бъде предложена хирургична терапия под формата на частична или пълна резекция на стомаха (гастректомия-субтотална или тотална). Резекцията на стомаха се извършва с отстраняване на всички лимфни възли, които могат да задържат метастази. Лимфните възли са разположени около стомаха и съседни органи и се отстраняват в определен протокол, разработен в Япония и широко приет в някои западни страни, наречен D2.
 
При пациенти с напреднала болест, засягаща перитонеума, извършването на ЦРХ и ХИХТ подобрява значително резултатите от лечението.