Хирургически техники


Циторедуктивна хирургия и ХИХТ

Циторедукция е голяма операция  извършва се под обща анестезия.
Средна оперативно време (включително перфузия) е 8-10 часа.
След операцията, всички пациенти се приемат в интензивното отделение за 2-5 дни.
Среден болничен престой е 3-4 седмици.


Техниката е процес в два етапа:

Хирургически премахване някакви видими тумор , след това
вливане  на загрят до 43 градуса по Целзиус разтвор  за химиотерапия в коремната кухина.

По време на втория етап от лечението  загрят до 43 градуса по Целзиус разтвор на химиотерапевтик циркулира в коремната кухина за лечение на ракови клетки, които могат да останат първият етап. Счита се, че комбинацията от топлина и химиотерапия, за да бъде по-ефективен от стандартното лечение с химиотерапия за някои пациенти, защото може  да убие повече ракови клетки.
Смята се  , че съществува бариера между кръвоносната система и перитонеалната кухина ,  
която препятства достигането на химиотерапевтик до перитонеалните метастази и локалното приложение е по-ефективно.