Ползи от ХИХТ

КАКВО  ПЕЧЕЛИМ ОТ ДОБАВЯНЕТО НА ХИПЕРТЕРМАЛНА ИНТРАПЕРИТОНЕАЛНА ТЕРАПИЯ  (ХИХТ)
 
  • Циторедуктивната хирургия с добавен ХИХТ е комплексна процедура,  при която хирургията отстранява видимата болест - метастази а ХИХТ невидимите меастази и единични туморни клетки.
  • Това, което не можем да видим по време на операцията  убива пациента.
  • Съчетанието на по-висока температура  с химиотерапевтик, в по-висока от стандартната доза, води до излекуване.
  • При пациенти с метастази от коло-ректален рак и с  нисък карциноматозен индекс  1-5, пет годишната преживяемост след комбинирана процедура – циторедукция и ХИХТ,  е била  80%.
  • За сравнение при стандартно медикаментозно  лечение на третата година  са били живи по-малко от 10 % от пациентите.
  • Защо можем да си позволим да поставим в коремната кухина по-висока концентрация на химиотерапевтик? Това е възможно, защото само 5% от него ще проникне в кръвообращението. За сметка на това локалният ефект е значителен.