Подходящи кандидати за процедурата

 
Критерии на заболяванията
  • Пациенти с метастази в перитонеума (карциноматоза)
  • Пациентите без метастази  извън корема (бял дроб, костен мозък)
  • Пациенти с  резектабилни ( могат да се отстранят оперативно)  метастази в черния дроб могат да бъдат лекувани
Общи критерии
  • В добро общо състояние
  • Липса на сериозни  придружаващи заболявания (като сърцето, бъбреците, черния дроб, или белодробна недостатъчност).
 
Как правим оценка на пациента за операция + HIPEC
 
Обем на заболяванията
Успехът на лечението се отнася до пълно отстраняване на всички туморни депозити , което силно зависи от обема на болестта и местоположение.
За да се измери обема на заболяването, местоположение, прогнозираният успех, се използва перитонеален  карциноматозен индекс (ПКИ).
Независимо от изпозваната  компютърна томография или PET сканиране за измерване на ПКИ, често се налага да извършваме лапароскопия за по-точна оценка.
 
Биология на заболяванията
Един от най-важните прогнозни фактори за оцеляване е туморната  хистология (диференциация и вид).
Ние  основаваме нашите решения и според вида на хистологията.
 
Заболяването
За да избереме най-доброто лечение за всеки отделен пациент се нуждаем от следните данни:
  1. История на настоящото заболяване
  2. Обобщение на химиотерапия (епикриза)
  3. Обобщение на лъчетерапията (епикризи)
  4. Епикризи от предишни операции
  5. Резултати от патология
Обща информация
Кратко резюме на  медицинската история придружаващи заболявания, приемането на лекарства, алергии и хирургична история.