Основни понятияПеритонеум е гладка прозрачна мембрана, която покрива кухината на корема ,  коремните и тазовите органи.

Перитонеалната кухина е пространството в областта на корема и таза, облицованo  с перитонеума.
Асцит е патологично натрупване на течност в коремната кухина. В състояние на здраве има баланс между секрецията на течности и абсорбцията в перитонеалната кухина.

Циторедуктивната хирургия се отнася до отстраняване или унищожаване на всички видими туморини огнища, съществуващи в корема. Дългосрочните резултати са пряко свързани с възможността  на хирурга да  премахне  всички видими туморни огнища.
Дебълкинг, (Debulking) хирургия-под този термин се подразбира  премахването или унищожаването на част от видимите  туморни огнища  в целия корема. Този вид операция се практикува в определени случаи на рак на яйчниците или псевдомиксом  (PseudoMyxoma Peritonei); ефектът й е временнен, и се прави когато радикална операция е невъзможна. Тази намеса има за цел да подобри състоянието на пациента.

Хипертермия (Висока температура) има няколко предимства при лечението на рак:
- Топлината увеличава проникването на лекарства за химиотерапия в тъканите
- топлина повишава ефикасността на някои лекарства за химиотерапия
- Загряването има само по себе си анти-туморен ефект.

Хипертермична Интраперитонеалната Химиотерапия ( ХИХТ), Hyperthermic Intraperitoneal Chemotherapy (HIPEC) е лечебна процедура, при която се провежда локална  химиотерапия в перитонеалната кухина със загрят разтвор, в края на оперативната интервенция (циторедуктивна хирургия) или без оперативна интервенция с профилактична или  палиативна (облекчаваща) цел. Тази техника позволява прилагането на високи концентрации на химиотерапия в корема и таза.

Перитонеалната карциноматоза се отнася до разпространението на рак в коремната кухина. Туморните депозити - метастази, течни, или муцинозни (желатинов материал) се намират  по коремната и тазовата повърхности и органите.
 
Перитонеалната перфузия се отнася до доставката на отопляем химиотерапевтик (вж. HIPEC) в перитонеалната кухина, с помощта на специално устройство с компютъризирана контрол върху потока, налягането и температурата.
 
Перитонеален карциноматозен индекс (ПКИ) е система, използван за измерване на разпространението на рака в перитонеалната кухина.