Критерии за включване

Кандидатите за процедурата се оценяват по :

    Критерии определени от  заболяването
 • Пациенти с метастази в перитонеума (карциноматоза)
 • Пациентите без метастази в органи  извън корема (бял дроб, костен мозък)
 • Пациенти с до 5 метастази в черния дроб могат да бъдат лекувани

    Общи критерии
 • В добро общо състояние
 • Липса на тежки  придружаващи заболявания (като сърцето, бъбреците, черния дроб, или белодробна недостатъчност).

 
Как правим оценка на пациента за операция + HIPEC

  Обем на заболяването 
 • Успехът на лечението се определя от пълно отстраняване на  туморната  тъкан, което силно зависи от обема на болестта и местоположението.
 • За да се измери обема на заболяването, местоположението  и  прогнозира успеха, се използва перитонеален карциноматозен индекс ( ПКИ ).
 • Ние използваме  PET сканиране,  копмютърна аксиална томография( КАТ), ядрено-магнитен резонанс (ЯМР). Понякога се  извършва лапароскопия за по-точна оценка.

    Биология на заболяването
 • Един от най-важните предиктори за преживяемост  е туморната  хистология (диференциация и вид).


    Необходими документи

За да изберете най-доброто лечение за всеки отделен пациент се нуждаем от следните данни:
 • История на настоящото заболяване
 • Обобщение на химиотерапия (епикризи)
 • Обобщение на радиотерапия (епикризи)
 • Епикризи  от оперативни интервенции
 • Епикризи от пролежаване в болници