Злокачествени процеси на перитонеума

 • Първичен рак на перитонеалната повърхност
    Мезотелиом
    Първичен перитонеален рак
 
• Вторичен (метастатичен) перитонеален рак
    Псевдомиксом на перитонеума
    Коло-ректален меатстатичен
    Метастатичен яйчников
    Метастатичен от ретроперитонеални тумори
    Метастатичен рак от тумори на апендикс
    Стомашен метастатичен