За нас

Този интернет портал е създаден да информира пациентите с онкологични заболявания на вътрекоремните органи и вътрекоремната обвивка ( перитонеум ), техните близки и медиците, заети с тяхното лечение.

При голяма  част от тези пациенти за кратко време  след операцията на тумора  се развива  метастатична  болест (метастази или рецидив), ограничена  само до перитонеалната  повърхност.
Тези  пациенти лекувани стандартно в момента с венозна химиотерапия имат минимален шанс за  излекуване, ако лечението се провежда само с химиотерапия (венозни вливания). В рамките на 6 месеца над 90% ще загинат от развитието на метастазите в коремната кухина . В рамките на 24 месеца ще преживеят 5% -7% .  

При определена група пациенти с перитонеални метастази е възможно пълно излекуване. Това са пациентите с ранно диагностицирана метастатична болест, когато  метастазите могат  да бъдат напълно отстранени, след това коремa да бъде обработен с химиотерапевтик при по-висока от обичайната температура 42-43 градуса по Целзиус. След 5-та  година между 25%- 44%  от пациентите могат да бъдат живи и без данни за рецидив на заболяването. 

Тази  комбинирана терапия се означава като циторедуктивна хирургия (ЦРХ)  и хипертермална интраперитонеална химиотерапия (ХИХТ)  , Hyperthermic Intraperitoneal Chemotherapy (HIPEC ).
За успеха на този комбиниран подход е необходимо по-ранното констатиране на перитонеалните метастази.

За  да имат шанс да бъдат излекувани, пациентите с висок риск от перитонеална карциноматоза трябва да бъдат профилактирани .
Пациенти с висок риск са тези с напреднали тумори, обхващащи цялата стена на червото или стомаха, наличие на муцинозна компонента в хистологията, положителен за туморни клетки перитонеален секрет (цитология), видима перитонеална карциноматоза по време на операцията, метастази в яйчниците при жени. При наличие на един от тези рискови фактори вероятността от развитие на перитонеална карциноматоза е над 60% .
При тези пациенти е по-добре да бъде извършена профилактична регионална хипертермична химиотерапия в рамките на 3 месеца след основната операция, вместо да се очаква изявата на болестта .
В центровете въвели и утвърдили  циторедукция и ХИХТ, е възприет този активен подход.


Екипът ни, работещ в момента в Университетска болница „Пълмед”, Пловдив е въвел  програма за лечение на перитонеална карциноматоза.
Тази програма е съобразена с подобни такива, интегрирани в европейски и северноамерикански хирургични  центрове за третиране на перитонеална карциноматоза.

Моля,  за да се свържете с нас използвайте посочения електронен адрес. 

Можем да разгледаме Вашия конкретен случай по документи.