Дебело черво

Пациенти с диагноза рак на дебелото черво или предракови полипи, са нуждаят от прием в онкологична хирургия клиника за първоначална оценка и планиране на лечението. След това  се извършват необходимите образни изследвания (КТ, ЕХОГРАФИЯ и др). При тези от тях при, които е възможно  отстраняването на процеса чрез колоноскоп или гастроскоп се извършва ендоскопска процедура. След съответната оценка на стадия следва отворена или лапароскопска операцията  последвано от адювантна (допълнителна след операцията) химиотерапия, когато се изисква. Пациенти с чернодробни или белодробни метастази  се обсъждат в мултидисциплинарна среща, за да изберете най-добрият вариант на лечение. Пациенти с перитонеална разпространение се включват в програмата ни за циторедиктивна хирургия и ХИХТ (HIPEC).