Възможности за лечение

Сегашното лечение на рак разпространен извън основният орган на произход (метастатичен рак) се основава на комбинация от лекарства, които убиват раковите клетки - химиотерапия. Tази група медикаменти съдържа многобройни агенти от различни химични групи  с различни механизми на действие и различни профили на токсичност.

Развитието на биологични терапии и други насочени терапии, базирани на принципа на селективно свързване на биологични агенти на раковите клетки е голям скок в лечението на онкологичните заболявания.

Въпреки големите промени в лечение на рак, повечето пациенти с метастази в перитонеума не могат  да бъдат излекувани без операция. Това се дължи най-вероятно на съществуващата хемато-перитонеална бариера, която препятства навлизането на лекарството от кръвоносната система към перитонеалната кухина.

Възможността за циторедуктивна хирургия и ХИХТ ни осигурява нов път към избрани пациенти с перитонеални метастази от злокачествени заболявания.

Тази комбинация може да излекува до 80% от пациентите в ранните фази на процеса.
С нарастване на размера на перитонеалните метастази намалява вероятността за пълно излекуване.