Възможности за лечение

Сегашното лечение на рак, разпространен  извън основният  орган на произход (метастатичен рак), се основава на комбинация от лекарства, които убиват раковите клетки -  химиотерапия. Важно е да се разбере, че тази група медикаменти съдържа многобройни агенти от различни химични групи с различни механизми на действие и различни профили на токсичност.
 
Развитието на биологични терапии и други насочени терапии, базирани на принципа на селективно свързване на биологични агенти на раковите клетки, е голям скок  в лечението на рак.

Все пак, въпреки големите промени в лечение на рак, повечето пациенти с метастази в перитонеума не могат  да бъдат излекувани без операция.

Възможността за циторедуктивна хирургия и ХИХТ ни осигурява нов път към избрани пациенти с перитонеални метастази от злокачествени заболявания.