Връзки за пациенти

www.hipectreatment.com

http://surgicaloncology.com  Др. Пол Шугърбейкър-цялостна информация и налични протоколи

National Cancer Institute

http://en.wikipedia.org/wiki/Intraperitoneal_hyperthermic_chemoperfusion