Видове рак на перитонеума

 

 Първичен рак на перитонеалната повърхност 
      
  • Мезотелиом
  • Първичен перитонеален рак
 
Вторичен ( метастатичен ) перитонеален рак 
 
  • Метастатичен рак от панкреас
  • Псевдомиксом на перитонеума
  • Коло-ректален меатстатичен
  • Метастатичен яйчников
  • Метастатичен от ретроперитонеални тумори
  • Метастатичен рак от тумори на апендикс
  •  Стомашен метастатичен