Добре дошли!

Ракът на яйчниците е заболяване , което поради анатомичната си специфика от самото си начало се разпространява в цялата коремна кухина. Туморът  се повлиява относително добре от химиотерапия.Въпреки това, след успешна операция (напълно отстранен тумор и метастази)  и  последваща в пълен обем химиотерапия,  при 70% от пациентките се явява рецидив в коремната кухина (по данни на ESMO ). Защо се случва това?

Първа причина - по време на операцията се отстраняват  видимите разсейки ( метастази ) от тумора , но невидимите метастази (микроскопични агрегати от туморни клетки) остават .

Втора причина –  медикаментите за химиотерапия не преминават в свободната коремна кухина поради естествената бариера, която съществува и останалите туморни клетки там се развиват в метастази.

По малко от 10%  от пациентките с рецидив преживеят 5 години , ако се лекуват само с венозно вливане на химиотерапия.

 

Проблемът е да се  „ доведе „ химиотерапията до туморните клетки в коремната кухина, защото (сравнено с други тумори) клетките на рака на яйчниците са силно чувствителни към нея, но това не може да стане с венозното й приложение. 

Какво се случва , ако при пациентка с рецидивирал рак  се направи втора операция за отстраняване на рецидива, с последваща венозна химиотерапия?

Резултатът е само 10-15%  пациенти без нов рецидив (стабилна ремисия) въпреки венозната химиотерапия .

 

Какво се случва ако по време на втората операция, след отстраняването на метастазите, се приложи вътре коремна хипертермална химиотерапия (ХИХТ )?

Резултатът на третата година е, че  75% от пациентките, с приложена вътрекоремна терапия - ХИХТ, са живи  в сравнение с едва 18%, ако са  третирани само с операция и съвременна химиотерапия. 75%  срещу 18% !

 

Консолидация с  ХИХТ – това е извършването  и при пациенти, при които след успешна химиотерапия  не се установява видима болест  при операция следваща края на химиотерапията.

След 8 години  преживяемостта при профилактираните жени е 84% в сравнение със само  25% за тези , които са получили само химиотерапия.

 
В ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Както се вижда от изложените факти, лечението на рака на яйчниците  може значително да се  подобри. Нашият опит до момента показва, че на този етап това е в ръцете на самите пациенти.  Те трябва  да  потърсят център , в който това може да се случи.

Изключително важено е да не се губи  време, защото забавянето увеличава и степента на разпространение на рецидива в коремната кухина.

Ако се загуби време и рецидивните маси нараснат прекалено много-излекуване не може да се очаква, защото за него е задълително оперативното отстраняване на туморните маси и обработка на коремната кухина с хипертермална химиотерапия по време на операцията (ХИХТ). Забавянето води до по-тежки операции и  по-малко излекувани пациенти.   

Профилактиката ще спаси много повече жени, по-голямата част от които-в млада възраст .

В нашата клиника извършваме процедурата от началото на 2015г.  След повече от 2 години интензивна работа в сферата на ХИХТ резултатите ни убедително потвърждават посочените по-горе факти.